Aktuální informace z dění v Hradci nad Moravicí naleznete na:

www.ichradec.cz

Tipy na výlet

Zámek Hradec nad Moravicí

Zámek se nachází ve stejnojmenném městě na trase Opava Nový Jičín, necelých 8 km od Opavy. Původně královský přemyslovský hrad, byl opakovaně přestavěn renesančně, barokně i empírově. Zámek má dvě části, starší tzv. Bílý zámek, ve kterém si lze prohlédnout nádherně zařízené pokoje a přístavbu...

Turisty milovaný Hradec nad Moravicí

Malebné město s více než pěti tisíci obyvatel, nad kterým ční zámek Hradec nad Moravicí, je tvořeno nejen samotným Hradcem nad Moravicí, ale i dalšími sedmi integrovanými městskými částmi. Jsou jimi Kajlovec, Žimrovice, Jakubčovice, Bohučovice, Benkovice, Domoradovice a Filipovice....

Na Hradec jedině s kolem

Město Hradec nad Moravicí je doslova propleteno nejrůznějšími cyklotrasami a patří mezi cyklisty k velmi vyhledávanému výletnímu místu. V blízkosti Old House se nacházejí hned dvě významé cyklistické trasy. Jedná se o cyklotrasu č. 511 a č. 6141 Radegast Birrel Opava. Cyklisté mohou na kole...

Kaple v Bohučovicích vydala své svědectví

Při opravě věže kaple v Bohučovicích byla v samém vrcholu oplechování špičky, pod železným křížem nalezena dělníky plechová schránka. Schránka byla v pravém dolním rohu poškozena pravděpodobně od střepiny . Uvnitř schránky byly nalezeny fotografie, ručně psaný zápis, drobné mince, noviny a další...

Rozhledna Šance

Rozhledna je dílem architekta Miroslava Slívy. Je to zastřešená dřevěná stavba o čtyřech základních modulech na kamenných pilířích. Otevření rozhledny se konalo u příležitosti 60. výročí ukončení II. světové války - osvobození obce Jakubčovice, dne 29. dubna roku 2005. Majitelem a provozovatelem...

Rafting na řece Moravici

Řeka Moravice pramení v Hrubém Jeseníku a je dlouhá přibližně 100 km. Každoročně se sjíždí dolní část toku od přehrady Kružberk do Hradce nad Moravicí. Jedná se o projížďku přírodním parkem Moravice. Tento úsek je určen i pro začátečníky. Rychlost plavby se pohybuje kolem 4-5 km/h a...

Kde se okoupat?

Pokud nechcete čas trávit u řeky a koupaliště v Opavě je pro vás daleko, určitě navštivte koupaliště v Hradci nad Moravicí. Kromě velkého bazénu se zde nachází i menší bazén určený pro rodiče s dětmi. Občerstvit se můžete přímo na koupališti. Otvírací doba - Pondělí až neděle od 9:00 do 20:00....

Pozůstatky knížecí papírny pod Červeným zámkem

V roce 1670 byla majitelem zámku, pruským knížetem Jiřím Kryštofem, postavena v Hradci nad Moravicí papírna, která se nacházela pod Červeným zámkem v blízkosti řeky Moravice. V té době se jednalo o druhou stavbu tohoto druhu v opavském knížectví. Základním materiálem pro...

Weisshuhnův náhon

Weisshuhnův náhon byl postaven z popudu Carla Weisshuhna (dědeček známé opavské rodačky Joy Adamsonové), úspěšného místního podnikatele německého původu. Weisshuhn, který se rozhodl pro stavbu vlastní papírny v Žimrovicích, musel zajistit dostatek, jak elektrické energie pro chod budoucí...

Bažantnice knížat Lichnovských

Prapůvod založení bažantnic knížat Lichnovských bychom mohli hledat již v roce 1608, kdy Bernard Lichnovský z Voštic zakoupil od Václava Šamařovského z Rohova dne 26.10. za 14.500 zlatých vsi Chuchelnou a Strahovice – se všemi pozemky a příslušenstvím. Tímto byly zakoupeny pozemky k vytvoření...