Turisty milovaný Hradec nad Moravicí

Malebné město s více než pěti tisíci obyvatel, nad kterým ční zámek Hradec nad Moravicí, je tvořeno nejen samotným Hradcem nad Moravicí, ale i dalšími sedmi integrovanými městskými částmi. Jsou jimi Kajlovec, Žimrovice, Jakubčovice, Bohučovice, Benkovice, Domoradovice a Filipovice. Atraktivitu zdejšího prostředí dokazuje i několik set tisíc turistů, kteří každoročně město navštíví.
 

Kulturní, sportovní a společenské vyžití
 
  Centrem kulturního vyžití je zrekonstruovaná budova bývalé národní školy. Malířská symposia zde město Hradec n. M. pořádá od roku 2003. Dříve však tuto akci organizoval zámek, který přešel pod vlastnictví státu, takže město teď pořádání zajišťuje samo. Symposium se koná v podzimních měsících a pravidelně se ho účastní okolo deseti malířů. V průběhu roku se v téže budově dělá mnoho zajímavých výstav významných malířů. V prvním podlaží stavby se pak nachází místní základní umělecká škola.
 
  V oblasti sportu zde působí tři velké tělovýchovné jednoty. První z nich je Tělovýchovná jednota Hradec nad Moravicí, která se zaměřuje zejména na fotbal, tenis, volejbal. Jednotu tvoří i oddíly šachistů a turistů. Město jako vlastník areálu této TJ připravuje jeho rekonstrukci, aby podmínky pro sportování byly co nejkvalitnější. Tenisový areál spravuje sportovní klub Lama. Dalším spolkem je sportovní klub Hradec Podolí, jejíchž členové se zabývají turistikou a rekreačními sporty. Tělovýchovná jednota  Žimrovice provozuje pouze fotbalovou činnost. Také tam by se brzy měla vystavět nová tribuna, šatny a zázemí pro fotbalové týmy. V jednotlivých integrovaných částech jsou samozřejmě i další sportovní příležitosti. Nemalá možnost sportovního vyžití je i v hotelu Belaria.
 
  Mezi nejvýznamnější spolky ve městě patří bezpochyby hasiči. Ti mají v Hradci nad Moravicí velkou podporu města, nejen proto, že jejich činnost přetrvává v některých městských částech již více než 100 let. Plní totiž i kulturní a společenskou funkci, starají se o aktivní vyžití ve všech oblastech města. Pořádají plesy, akce pro děti a mnoho dalšího. Kromě spolků, které sdružují včelaře, zahrádkáře a osoby z dalšími tradičními zájmy, se v Hradci nachází i organizace seniorů a je jich hned několik. Starosta s potěšením dodává, že: „Fungují perfektně.“
 
 

Turismus a ubytování
 
  Starosta Valušek jako správný patriot říká: „Již po druhé světové válce byl Hradec kulturním centrem celého moravskoslezského kraje,“ a jistě se nemýlí. Důkazem je samotný místní zámek, asi největší magnet pro turisty. Celý objekt je v dobrém stavu a ročně ho navštíví okolo pětatřiceti tisíc návštěvníků. Kromě zámku zde však stojí za pozornost i jiné vysoce atraktivní zajímavosti. Například nově postavená rozhledna Šance v Jakubčovicích nebo údolí řeky Moravice, která se čtyřikrát ročně splavuje. Tato vodácká událost bývá tak lákavá, že zde během víkendu bývá i několik tisíc lidí. Zájem turistů o celé město je skutečně velký, podle neoficiálních údajů město navštíví každým rokem okolo 400 až 450 tisíc návštěvníků.
 
  Předpokladem pro takový nápor turistů je samozřejmě dostatečné ubytovací zařízení. A jeho kapacita je opravdu velká. Starosta dodává: „Od minulého režimu počet ubytovacích míst sice klesl, přesto je tu na poměry našeho města  ubytovacích kapacit dostatek.“