Pozůstatky knížecí papírny pod Červeným zámkem

V roce 1670 byla majitelem zámku, pruským knížetem Jiřím Kryštofem, postavena v Hradci nad Moravicí papírna, která se nacházela pod Červeným zámkem v blízkosti řeky Moravice. V té době se jednalo o druhou stavbu tohoto druhu v opavském knížectví. Základním materiálem pro výrobu papíru (papíroviny) byly používány hadry.

Na sklonku 18. století koupil manufakturu Leopold Hofmann, který ve výrobě ručního papíru pokračoval a na začátku 19. století jeho vnuk Leopold Hofmann postavil novou výrobní budovu a papírnu zmodernizoval novým zařízením.

Aby se ručně vyráběný papír odlišoval od ostatních, byl označován průsvitkami (filigrány) s označením majitelů panství. Do roku 1848 to byl erb Lichnovských, následně měly filigrány jen označení Leopold Hofmann nebo Graetz (dnešní Hradec nad Moravicí).

V roce 1857 převzal manufakturu Ferdinand. Protože technologie výroby papíru zaostávala, zavedl od roku 1870 výrobu šedé leštěné lepenky.

Začátkem 20. století změnila papírna opět majitele a nakonec se dostala do rukou knížete Karla Maxe Lichnovského. Ten přestavěl celou papírnu na elektrárnu na stejnosměrný proud. Elektrárna byla uvedena do provozu po skončení 1. světové války v roce 1920.

Původně měla elektřina sloužit pouze zámku a lesní správě, avšak od třicátých let dodávala proud i do domácností Hradce a Podolí. Během přechodu fronty za 2. Světové války, byly zničeny rozvodné elektrické sítě, avšak turbíny vodní elektrárny byly zachovány, takže po opravě sítě začala elektrárna opět fungovat.

Elektrárna byla zrušena v roce 1950. Stroje byly prodány a cihly zdemolovaných budov použity na stavbu rodinných domků v okolí. Všechny stavby, až na jedinou výjimku, byly zbourány.

Původní papírenský náhon znovu využil pro výrobu elektřiny v roce 1984 technik J. Jaroš. Vyrobený proud dodává do sítě dodnes.

Po někdejší papírně a pozdější lepenkárně a elektrárně zbyl jen malý domek, obývaný do roku 1994 vdovou po posledním elektrikáři Dürrbeckovi. V současné době je budova bez využití a chátrá. Majitelem posledního papírenského objektu v Hradci nad Moravicí je Správa zámku Hradec nad Moravicí.