Kaple v Bohučovicích vydala své svědectví

Při opravě věže kaple v Bohučovicích byla v samém vrcholu oplechování špičky, pod železným křížem nalezena dělníky plechová schránka. Schránka byla v pravém dolním rohu poškozena pravděpodobně od střepiny . Uvnitř schránky byly nalezeny fotografie, ručně psaný zápis, drobné mince, noviny a další písemnosti z roku 1914. Poškození schránky nemělo na obsah schránky výrazný vliv. V této souvislosti lze mluvit o štěstí, protože oplechování vykazovalo značný počet děr , způsobených střepinami nebo od broků. Za nejvýznamnější se dá považovat čtyřstránková zpráva o výstavbě kaple, sepsaná tehdejším starostou obce p. Josefem Štenclem. Popisuje v ní průběh stavby nové kaple, zajišťování stavby, spolupráce občanů Bohučovic na výstavbě a na peněžní sbírce. Zmiňuje se i o počátku První světové války a o průběhu mobilizace v obci. Zpráva byla doplněna i o čtyři fotografie na kterých jsou představitelé obce a stará kaple z 19 století. Kuriozitou ze současného pohledu je „Osvědčovací list“ vydaný pro starostu J.Štencla z 30.9.1914 a podepsaný jím samým .
Velmi zajímavé je prohlášení čtyř tesařských tovaryšů z politickým podtextem a výtisk Dělnického deníku Proletář. Tesaři se distancují od podpory klerikalismu a militarismu. Tyto písemnosti byly zabaleny zvlášť a jiným způsobem a proto byly do schránky pravděpodobně vloženy neoficiálně.
Všechny nalezené dokumenty byly okopírované a oskenované. Kopie všech nalezených písemností a mince byly uloženy do nové schránky. Navíc byly přiloženy noviny z 22.7.2008 (Moravskoslezský deník), Hradecké noviny č.1,2 a3/2008, zpráva o nalezení a otevření schránky, foto zastupitelů města, současně platné mince a propagační materiál o městě Hradec nad Moravicí. Všechny zde uvedené dokumenty byly nahrány i na USB Flash disc a do zbývající kapacity paměti byly nahrány fotografie z Bohučovic , mapa Bohučovic a všechny starší vydání Hradeckých novin.
Nová schránka byla do věže uložena dne 28. 7.2008 ve 12:30 hod. v přítomnosti místostarosty města.

Převzato z: www.muhradec.cz

Fotogalerie: Kaple v Bohučovicích vydala své svědectví